Radicalendar : http://www.radicalendar.org
Radicalendar

Radicalendar

  October 2009  
monthweekdaymineadd an event
[]

General

השתלמות לאנשי חינוך , לפעילים חברתיים ולמדריכים – זכויות האדם בעתות מ

Sunday, 11 October 2009
9:30 AM - 5:30 PM


הסכסוך הישראלי-פלסטיני הוא אחד האתגרים החינוכיים המורכבים שישנם: מחד, זהו נושא העומד כל העת על סדר היום; מאידך, זהו נושא טעון רגשית ו'ממולכד' חינוכית. קשה לגעת בסכסוך, ולא להיות מסומן ישירות כ'תומך' או 'מתנגד', 'משלנו' או מ'שלהם'.
בתכנית 'זכויות האדם בעתות מלחמה' אנו מציעים להשהות את החלוקות השגורות הללו – ולפתח שיח מורכב אודות הסכסוך והשפעותיו, באמצעות המבט האוניברסאלי שמציע המשפט ההומניטרי הבין-לאומי – הענף במשפט העוסק בזכויות האדם בעתות מלחמה.אנו מציעים יום השתלמות לרכזות/ים , לפעילים, ומדריכות/ים חינוכיים וחברתיים
על נושא זכויות האדם בעת סכסוך,

וכיצד ניתן להעלותו על סדר היום בקבוצותיכם וקהילותיכם.ההשתלמות (8 שעות) תתקיים ב 11.10.09, יום ראשון, בירושלים.

ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום.

להרשמה ופרטים נא לפנות אל:

אהוד עוזיאל, ehud@acri.org.il, משרד: 073-7013242 נייד: 0524-606762
מבנה ההשתלמות:
9:30 – התכנסות; הצגת האגודה לזכויות האזרח; היכרות וציפיות מיום ההשתלמות.
10:00 – שיח זכויות האדם כהזדמנות חינוכית – כאמצעי להתבונן על המציאות, כמוטיבציה לשינוי המציאות. (בהשתתפות שרף חסאן/ נגה עיני מהמחלקה החינוכית של האגודה)
10:40 – העקרונות המרכזיים של המשפט ההומניטרי הבין-לאומי (IHL).
11:45 – הפסקה

12:00 – מערך לדוגמא: ההתמודדות עם נושא הסכסוך דרך עיני המשפט ההומניטרי הבין-לאומי: ה'מותר' וה'אסור' כפרספקטיבה מרחיקה ומאפשרת דיון.
13:30 – ארוחת צהריים משותפת

14:15 - הרצאה: המצב בישראל –סוגיות מרכזיות הקשורות למשפט ההומניטרי.
15:15 - מעבר על מערכי-פעילות אפשריים בנושא – הכנה ליישום.
16:30 - דיון מסכם: חסמים מרכזיים אצל בני-נוער לנושא, וכיצד להתמודד עימם (רגשית, אינטלקטואלית, חינוכית, אתית).
17:15 - סיום יום ההשתלמותהנחיה: הנחיית ההשתלמות תיערך על ידי צוות המנחות והמנחים המנוסה של התכנית .
כל המשתתפים יקבלו ערכת למידה עצמאית, הכוללת קטעי וידאו , כתבות ומערכי-פעילות מוכנים לעיסוק בנושא.
בהמשך להשתלמות, אנחנו נייעץ למדריכים/רכזים לקראת העברת פעילות בנושא לקבוצותיהם , ובמידת הצורך נסייע בהדרכה עצמה ובתיאום סיורי-שטח.בברכה,

ואשמח לשאלות והערותאהוד עוזיאל

רכז סדנאות – זכויות האדם בעתות מלחמה

האגודה לזכויות האזרח

ehud@acri.org.il, משרד: 073-7013242 נייד: 0524-606762

Location:
ירושלים

 
[][]

* Radicalendar

Today is Wednesday
10/04/23

Views

* Donations

Help support this site
 
 

This site made manifest by Manifesto software