Radicalendar : http://www.radicalendar.org
Radicalendar

Radicalendar

  September 2009  
monthweekdaymineadd an event
[]

General

הפגנה נגד משטר ההיתרים המונע מחקלאים פלסטינים גישה לאדמותיהם

Saturday, 12 September 2009
All day

בשבת הקרובה, ה-12 בספטמבר, בשעות הצהריים, תתקיים בכפרים בית סוריק ובידו הפגנה גדולה במחאה על משטר ההיתרים, המונע מהחקלאים הפלסטינים גישה לאדמותיהם שמעבר לגדר ההפרדה. ההפגנה תתקיים מול השער החקלאי הנמצא מול ההתנחלות הר-אדר, הבנויה על אדמות בית סוריק ובידו. תחת משטר ההיתרים, החל ברחבי הגדה ונכנס לתוקף לפני חצי שנה באזור "עוטף ירושלים", מנועים החקלאים הפלסטינים מלעבור לאדמותיהם שמעבר לגדר ההפרדה, זאת כאשר אין בידיהם היתר מיוחד. משטר ההיתרים מהווה דוגמא מייצגת לבירוקרטיה הקפקאית של הכיבוש: ההיתרים ניתנים לתקופות קצרות, אשר לאחריהן נאלצים התושבים לשוב ולהידפק על דלתות המנהל האזרחי בתקווה שזה יאות לחדשם. קבלת היתר מותנית בקיומם של תנאים שונים, אך גם קיומם אינו מבטיח את קבלת ההיתר, שכן שיקול הדעת בעניין נתון באורח גורף בידי צה"ל והמינהל האזרחי. כך, בכל מקום בגדה בו הוחל משטר ההיתרים הגישה של הפלסטינים לאדמותיהם שמעבר לגדר הוגבלה וצומצמה מאד. מקורה של מדיניות זה באינטרס ברור: סיפוח עתידי של אדמות הכפרים אשר כלואים בצדה השני של הגדר. הכפרים בידו ובית סוריק ידועים בשל מאבקם העיקש נגד גדר ההפרדה בשנת 2004. בבית סוריק נחל המאבק המשפטי ניצחון, ותוואי הגדר במקום שונה. בכפר בידו הרגו כוחות הכיבוש חמישה מבני הכפר, במהלך ההפגנות העממיות. פרטים נוספים על הסעה מתל אביב: 052-4707885. פרטים נוספים על ההסעות מירושלים: 052-6557956
קישור לאתרLocation:

 
[][]

* Radicalendar

Today is Saturday
02/24/24

Views

* Donations

Help support this site
 
 

This site made manifest by Manifesto software