Radicalendar : http://www.radicalendar.org
Radicalendar

Radicalendar

  July 2009  
monthweekdaymineadd an event
[]

General

איך אומרים נכְּבּה בעברית? הזמנה לקבוצת צעירים על הנכבה

Thursday, 23 July 2009
12:00 AM - 12:00 AM

הזיכרון הקולקטיבי הישראלי מדגיש את ההיסטוריה הלאומית-יהודית של הארץ, ומתכחש במידה רבה לעבר הפלסטיני שלה. האירועים המכוננים של 1948, למשל, מוכרים לנו כמלחמת שחרור; אך מעטים מאיתנו עסקו ברצינות גם בטרגדיה הפלסטינית - הנכבה.
הנכבה היא האסון של הפלסטינים, אולם היא גם הסיפור שלנו, היהודים הישראלים שחיים כאן. אולי בשל כך למידה על הנכבה מעלה כל כך הרבה מורכבויות עבור רובנו: היא מאתגרת את היסודות שעליהם גדלנו ומאיימת לסדוק אותם. אך הלמידה על צדדים מושתקים בהיסטוריה שלנו, גם אם אינה פשוטה, עשויה לפתוח עבורנו אופקים חדשים. למידה כזו תאפשר לנו לבחון מחדש את זהותנו כיהודים בישראל; למידה כזו היא גם תנאי הכרחי לכינונם של יחסים שונים בינינו לבין הפלסטינים – יחסים שיושתתו על כבוד, הכרה ולקיחת אחריות.

עמותת זוכרות פותחת בירושלים קבוצה המיועדת לא/נשים בגילאי 20-30 הרוצים לחקור ביחד את הנושא. תהליך הלמידה יתבסס על ערכת לימוד על הנכבה שיצאה לאור ב-2008. במהלך עבודת הקבוצה ננסה לבחון מה סופר לנו על מה שקרה כאן ב-1948, ויותר מכך - את מה שנעדר מן הסיפור הזה; נכיר קולות, מקומות וסיפורים על הנכבה, על החיים הפלסטיניים שהיו כאן ועל הפליטות הפלסטינית; נבחן כיצד אלו הושתקו בחברה הישראלית; נבדוק איך עיצב הסיפור הקולקטיבי את הזהות שלנו ונתמודד עם הביקורת עליו; ונשאל ביחד איך כל זה משפיע על תפיסת העתיד שהיינו רוצים לבנות פה.

המפגשים יתקיימו אחת לשבועיים בימי ה' במרכז ירושלים במשך חצי שנה, מפברואר ועד סוף יולי. כל מפגש יימשך כשעתיים וחצי. המפגש הראשון ייערך ב-5.2.09 בשעה 19:00.

להרשמה ופרטים נוספים נא ליצור קשר עם אפרת אבן צור,
בטלפון 052-6123965 או במייל efrat.even-tzur@mail.huji.ac.ilLocation:

 
[][]

* Radicalendar

Today is Wednesday
04/24/24

Views

* Donations

Help support this site
 
 

This site made manifest by Manifesto software